Aginda

2018:

 

17 oktober – Balk, PCOB Fryske middei

10 novimber – Burgum, âldereinmiddei

14 novimber – Burgum, jûn tegearre mei skriuwster Barbara van Beukering

15 novimber – Balk, menniste gemeentemiddei

1 desimber – It Hearrenfean, Goede Hoedertsjerke, Oude Veenscheiding 15: Presintaasje fan cd ‘Sjong in nij liet’, 15.30 oere sjoch hjir  foar de útnûging

 

2019: 

20 maart – Haskerdiken

Jo reaksje