Nieuws

De vijfde druk van de bundel ‘Tûzen dagen’ is onderweg. Begin februari 2018 zal deze verschijnen!

 

De derde cd krijgt langzamerhand meer vorm. Het is een groot en intensief project.  Er wordt samengewerkt met diverse instrumentalisten.
De verwachting is, dat de cd in het najaar van 2018 zal verschijnen.

 

———————————————————————————–

Op 23 februari 2017 was Grytsje te zien op NPO2, in het programma ‘Geloof en een hoop liefde’. U kunt het hier terugzien, Grytsje vertelt hier waarom ze in het Fries zingt en ze zingt vervolgens één van haar Friese liedjes (haar eigen versie van ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen).

———————————————————————————-

De nieuwe programma-opzet van Grytsje is klaar. Het ziet er als volgt uit:

1.    Wytfear – Volgens Goethe heeft een mens  voor groei zowel wortels als vleugels nodig in het leven. Het liedjesprogramma ‘Wytfear’ gaat daarover. Over vrijheid, vliegen als een vogel. Maar ook: teruggaan naar je geboortegrond, wat neem je daarvan mee in je verdere leven? Je moedertaal, je opvoeding, je herinneringen. Een geheel van gevoelvolle zelfgeschreven luisterliedjes, met nostalgie en herkenning. Liedjes van met name cd ‘Wytfear’, maar ook van cd ‘Wjerlûd’ komen aan bod.

2.    De Alfa en de Bêta – naast de eigen liedjes van Grytsje ligt in dit programma het accent op liederen en teksten van dichter/vertaler Atze Bosch (1927 – 2011). Atze Bosch was in zijn werkzame leven technicus (bêta), maar heeft zich later toegelegd op schrijven en dichten (alfa). Van 2009 tot eind 2011 heeft Grytsje nauw met hem samengewerkt. Haar liedjes uit die tijd zijn dan ook vaak samen met Atze Bosch ontstaan, met als sprekend voorbeeld het lied ‘De útstrûper’ (van cd ‘Wjerlûd).

 3.    Sjong mar mei – een combinatie van samen zingen uit meezingboekjes (met daarin 30 liedjes uit de Friese bundel Fryslân Sjongt) afgewisseld met eigen liedjes van Grytsje. Een vrolijke avond of middag met actief zingen. Oude bekende Friese liedjes uit de schoolbanken of van het zingen tijdens de afwas. Maar ook enkele nieuwe liedjes of kanons kunnen worden aangeleerd. Ook de Noordse Balk, een volksmuziekinstrument, wordt gebruikt, naast de gitaar.

4.Tûzen dagen – naast liedteksten die op muziek gezet zijn, of die geschreven zijn op bestaande muziek, heeft Grytsje ook gedichten geschreven die kunnen worden voorgedragen. Ze zijn verzameld in haar bundel ‘Tûzen dagen’ en deze bundel staat centraal in dit programma. Er staan ook liedteksten in, er wordt dus ook gezongen. Maar het accent ligt op de gedichten. Als er mogelijkheid of interesse is, kan er ook samen met het publiek aan het dichten geslagen worden.

5.    Op it tsjerkepaad – Grytsje heeft ook een groot aantal kerkelijke liederen in haar repertoire. Zoals de liederen van Fedde Schurer (De Gitaar by it Boek), maar ook liederen uit het Nieuwe Liedboek en eigen vertalingen en enkele eigen liederen.  Grytsje verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten, maar deze liederen kunnen ook onderdeel zijn van een zelfstandig liedjesprogramma. Grytsje heeft als vertaler en meelezer meegewerkt aan het Nieuwe Liedboek in het Fries. Vertellen over dit vertaalwerk kan ook een onderwerp zijn in dit programma.

6.    Naast deze soloprogramma’s is er ook samenwerking met Lars Mulder.  Gezamenlijk verzorgen zij themaprogramma’s  op maat. Lars is dan niet alleen maar begeleider, maar ook een virtuoze solist, die naast eigen composities ook klassiek en filmmuziek laat horen. Ook is er muziek van Bernard Smilde in dit repertoire opgenomen. De inbreng van de pianist geeft het geheel een unieke muzikale uitstraling.

 

 

—————————————————————————————-

 

 

ARCHIEF tot en met 2014:

Intussen zijn bundel en CD gepresenteerd en vinden ze hun weg wel naar lezers en luisteraars. Er staan weer aardig wat optredens op de speellijst. Maar natuurlijk kan er altijd nog wat bij. Ziet u mogelijkheden voor een gezellig en bijzonder Friestalig troubadoersconcert? Neemt u gerust eens contact op!

 

Presentatie CD Wytfear en tekstbundel Tûzen dagen

Op 23 november 2011 zal de tweede Friestalige CD van zangeres en liedjesschrijfster Grytsje Kingma uit Sintjohannesga, gepresenteerd worden in Tresoar in Leeuwarden (om 20.00 uur). Op 26 november vindt er een tweede presentatieconcert plaats in de Goede Herderkerk in Heerenveen (om 15.00 uur). De titel van de nieuwe CD is “Wytfear”. Ook zal bij beide concerten de tekstbundel “Tûzen dagen” worden gepresenteerd. “Tûzen dagen” is een bundel waarin ruim vijftig liedteksten en gedichten zijn samengebracht, die Grytsje in de afgelopen duizend dagen heeft geschreven. Deze periode begon eind 2008, toen Grytsje deelnemer was aan de cursus Liettekstskriuwe bij Tresoar. Vervolgens heeft haar liedjesschrijverij een grote vlucht genomen en dit werd gecombineerd met steeds meer optredens bij verenigingen, zoals Tsjoch (de vereniging voor Friese volksmuzikanten) en Fryske Kriten , zorgcentra en dorpshuizen. Ze treedt vaak solo op, maar ook wel met Rob du Jardin uit Amsterdam. Bij haar liedteksten werkt ze nauw samen met dichter/vertaler Atze Bosch uit Heerenveen.

Grytsje Kingma bracht in 2010 haar eerste solo-album Wjerlûd uit, een album met vijftien luisterliedjes, grotendeels van eigen hand. Intussen ging het schrijven en componeren van liedjes steeds door en bovendien werd de eerste CD erg goed ontvangen. Daarom is gekozen voor een volgende CD-productie, die ook deze keer weer door geluidstechnicus Dirk Overwijk in Sintjohannesga is opgenomen. Ook op de tweede CD wordt Grytsje, naast haar eigen zang en gitaarspel, begeleid door violist Rob du Jardin en multi-instrumentalist Wil van Eekeren. De beide presentatieconcerten zijn open voor alle belangstellenden. Opgave van tevoren is niet noodzakelijk, maar voor de organisatie wel zo prettig.Voor het concert in Tresoar kunt u zich aanmelden via h.top@tresoar.nl , voor het concert in Heerenveen kan het via grytsje.kingma@filternet.nl.

—————————————————————-

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de volgende CD van Grytsje. De keuze en de volgorde van de nummers is inmiddels bepaald. Arrangementen worden gemaakt. Begin september wordt begonnen met de opnames.

De CD zal eind november verschijnen en wordt op woensdagavond 23 november gepresenteerd met een concert in Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden. Alle belangstellenden zijn welkom om dit feest mee te maken.

.
Rob en Grytsje hebben meegedaan aan de Finale van het Lietfestival, op 4 juni 2011 in Leeuwarden.  Op 23 of 30 juli zal er een opname bij Omrop Fryslân te zien zijn.  Hier is alvast een amateuropname te bekijken:

.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de tweede cd van Grytsje Kingma. Het is de bedoeling dat deze in november 2011 zal verschijnen.

.
Op 14 januari werd in Leeuwarden bij Tresoar de eerste prijs uitgereikt voor het meest origineel vertaalde Nederlandse woord. De winnaar was Atze Bosch uit Heerenveen met “Hipperhapke” (insectensnack). Meer hierover is te lezen op Itnijs. Nu moet het woord nog gebruikt worden, als het even kan. Het inspireerde Grytsje tot het maken van de volgende tekst:

Hipperhapke 

Op it mêd fan iterij
woll’ se graach wat nijs betinke.
Elk jier komt der wol wat by
om te iten of te drinken.
Mar dit is dochs wol wat gek:
hâlde s’ ús no foar it lapke?
Mei wat nijs: insectensnack,
yn it Frysk in hipperhapke.

Op in roaster, lekker hyt,
yn ’e oven kinst se bakke.
Sa kinst moai dy hippers kwyt,
’t is as binn’ se der foar makke.
Aaiwytryk, alhiel net fet,
better as in appelflapke,
pûdsje chips of in kroket,
nim dan mar in hipperhapke!

Ek al binn’ wy wend oan fleis,
dat wy op ’e bôle dogge -
´t liket wol ast it net meist,
as wy wrimelpoatsjes sjogge…
Wjukjes, eachjes hoeg’ wy net,
mar it is in hiel lyts stapke:
mei panearmoal sjochst se net,
dan yt elk wol hipperhapkes!

Mar eins griist it my wat oan,
’k wol der leaver net yn bite.
Nee, it is noch net gewoan
om dy bistkes op te iten.
Hâldst se my ûnder de noas,
no dan tink ik: is ’t in grapke?
Want ik kies it leafst wat oars,
ik hoech wier gjin hipperhapke!

Kearsang:

Hipperhapkes, lang net gek, ´t Is wat nijs, ynsektesnack!
Nim se mar, net sa benaud, toe it is wier wol fertroud!

Op ‘t lêst:

Hipperhapkes, ik sis “nee”, want ik griis al by ‘t idee.
Hipperhapkes, gjin ferlet, ‘k hoech dy hippe hapkes net!

 

Grytsje heeft in het najaar van 2010 meegewerkt aan twee cd-projecten. Het ene is de Friese kerst-cd, geproduceerd door Span-records (Bianca Wijnsma) in St. Annaparochie. Dit is een cd met 15 Friese artiesten/groepen met nieuwe en eigen kerstnummers. Grytsje heeft voor deze cd het nummer “Krystfeest sûnder dy” geschreven, Rob speelt hierbij piano, viool en klarinet. De cd is verkrijgbaar bij de Fryske winkel.

Het andere project is “Oer het wetter” (over het water), dit is een cd en een bundel met Friese gedichten en liederen met het thema Water. Mensen die betrokken zijn bij de poëzie- en liedtekstencursussen van Tresoar hebben hier aan meegewerkt, het is een initiatief van Tryntsje v/d Veer. Grytsje heeft aan dit project bijgedragen met twee liederen: “It lân by de see” en “Wetterdripke op reis”. Ook zingt ze op de cd mee in het dirigentenkoor “Directgroep”. Bundel en cd zijn te bestellen via Elikser.

1 Comments Jo reaksje hjir ↓

De meast resinte reaksje stiet boppe oan

  1. Grytsje #
    1

    Het zal om 17.30 afgelopen zijn, zo is onze planning in elk geval. (2x45min.en een pauze van 30 min.)
    Ik hoop dat het logistiek gaat lukken voor jullie. Van harte welkom!Jo reaksje