Kontakt

Wolle jo ynformaasje oer optredens (kosten, beskikbere data), dan kinne jo ek hjir jo fragen stelle.  It bestellen fan cd’s en/of tekstebondel kin ek fia dit formulier. Ek as jo oare opmerkings of fragen hawwe, kinne jo dat fia dit formulier trochjaan.

Foar alle dúdlikheid: de gegevens op dit formulier binne net iepenbier of troch oaren te sjen; se wurde streekrjocht nei it e-mail-adres fan Grytsje Kingma stjoerd.

Jo namme

Jo email adres

Underwerp

Jo berjocht

Op dizze pagina gjin reaksjes.