cd Wytfear

 

De twadde cd fan Grytsje is ‘Wytfear’. Yntusken ek alwer fierhinne útferkocht, al is er noch wol te krijen by optredens fan Grytsje en hy kin ek noch besteld wurde by De Afûk of  by Boekhuis de Brug. Of fia it kontaktformulier op dizze webside.

Foto’s fan de cd-presintaasje yn Ljouwert (Tresoar) binne hjir te sjen.

In ferslach fan de cd-presintaasje yn Tresoar is hjir te lêzen.

.

Wytfear is de twadde cd fan Grytsje, mei 14  lieten:

1. Lokkich
2. Oade oan ’e geranium
3. Doarp fan doe
4. Nij begjin
5. Wytfear
6. Hipperhapkes
7. Bargelibben
8. By de see
9. Stil gebed
10. Wetterdripke op reis
11. Myn waarman
12. Eelkje
13. Ofskie fan ’e dei
14. Halleluja   (Leonard Cohen)

Wytfear!

Te bestellen fia it kontaktformulier.  Jou hjirop jo namme en postadres troch en hoefolle cd’s as jo bestelle wolle. Se kostje €16,– ynklusyf ferstjoerkosten. By twa cd’s binne de kosten €28,–.  Ik stjoer jo dan daalks in mail mei myn bankrekkennûmer. As it jild op ‘e rekken stiet, stjoer ik jo daalks de cd (‘s) ta.

De cd is ek te krijen by de Afûk yn Ljouwert, Boekhuis de Brug op It Hearrenfean of de Fryske winkel.

 

Jo reaksje