cd’s

Grytsje hat trije cd’s útbrocht:

Wjerlûd (2010)

Wytfear (2011)

Sjong in nij liet (2018)

De cd’s binne te bestellen fia dizze webside, mar se binne ek te krijen bij: de Afûk yn Ljouwert,  of by Boekhuis de Brug  op It Hearrenfean.

De tredde cd is yntusken ferskynd! Op dizze cd steane tsjerkelieten dy’t allegearre oerset binne troch Atze Bosch. Atze Bosch hat in hiel soad lieten yn it Frysk oerset. Dizze cd lit dêrfan in priuwke fernimme en is makke as hommaazje oan him. Meiwurkers binne Dirk Overwijk (technyk), Jan Bartlema (gitaar), Wil van Eekeren (arranzjeminten, synthesizer, blokfluit), Lammert van der Leij (toetsen) en Lars Mulder (toetsen). De sang is fan Grytsje Kingma.

De presintaasje fan dizze cd hat west op 1 desimber yn it Hearrenfean.

Sjoch hjir foar in fotoferslach.

 

Jo reaksje